Специални оферти

Промоция в периода 01.06 – 30 .06

За резервации от 7-10 дни – 1 нощувка безплатно.

За резервации от 11- 20 дни – 2 нощувки безплатно.

Може да отправите запитване на нашия email: yuzninoshti@abv.bg

Promotion between 01.06 – 30 .06

For reservations from 7-10 days – 1 night free.

For reservations from 11- 20 days – 2 nights free.

You can send an inquiry to our email: yuzninoshti@abv.bg

Специальное предложение в период 01.06 – 30 .06

Для бронирования от 7-10 дней – 1 ночь бесплатно.

Для бронирования от 11- 20 дней – 2 ночи бесплатно.

Вы можете связаться с нами : yuzninoshti@abv.bg